Videnskabsteori og metoder

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kvalifikationer opnået i kursusmodulet ”Problembaseret læring og metoder” på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan redegøre for de væsentligste videnskabelige paradigmer der gør sig gældende inden for sundhedsvidenskab, naturvidenskab og ingeniørvidenskab
  • Kan redegøre for sundheds- og sygdomsbegreber i forskellige forståelser af centrale sygdoms- og sundhedsbegreber og kender den mest almindelige kritik
  • Kan forklare hypotetisk-deduktiv metode og hvordan denne er tydelig i medicinske og sundhedsteknologiske studiedesigns
  • Kender de forskellige paradigmers kvalitetskriterier, der gør det muligt at vurdere et videnskabeligt bidrags gyldighed
  • Kan redegøre for hvordan en problemorienteret tilgang kan understøtte en videnskabelig proces
  • Kan redegøre for centrale etiske udfordringer inden for sundhedsteknologi i såvel et dataopsamlings-, dataanvendelses- som teknologiudviklingsperspektiv

Færdigheder

  • Kan analysere et sundhedsteknologisk studiedesign med fokus på kausalitet
  • Kan anvende simple statistiske metoder som middelværdi, spredning og lineær regression
  • Kan fortolke den statistik, der præsenteres i simple sundhedsteknologiske studiedesign

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og metoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science and Methods
ModulkodeSTIST18B2_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet