Idrætsvidenskab i en samfundskontekst

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektmodulet skal de studerende relatere forskningsbaseret viden til en konkret praksis i en selvvalgt kontekst. De studerende skal så vidt muligt udføre deres projekt i samarbejde med en ekstern virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution.

Læringsmål

Viden

  • Kan redegøre for videnskabeligt arbejde der har relevans for den konkrete praksis
  • Kan udvælge og perspektivere teorier og teoretiske modeller med relation til den konkrete praksis
  • Kan detaljeret beskrive den konkrete kontekst, hvori projektarbejdet foregår, og på hvilken måde konteksten relaterer sig til idræt eller anden fysisk aktivitet

Færdigheder

  • Kan analysere konkrete idrætslige problemstillinger i en given kontekst på baggrund af teoretisk viden med relation til idræt
  • Kan forholde sig relationelt og kritisk til den konkrete samarbejdspartner
  • Kan formidle problemer, undersøgelsesmetoder og fremkomne resultater i relation til idrætslige problemstillinger i en given kontekst
  • Kan implementere teoretiske såvel som praktiske løsningsmodeller i relation til konkrete idrætslige problemstillinger

Kompetencer

  • Kan selvstændigt reflektere over projektarbejdets videnskabeligt relevante bidrag
  • Kan selvstændigt samarbejde med ekstern partner med henblik på at udvikle innovativ og tværfaglig viden og løsninger

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdrætsvidenskab i en samfundskontekst
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSports Science in Society
ModulkodeSTIIDR16K3_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet