Kandidatspeciale

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i alle øvrige moduler og projekter på uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan forklare baggrunden for videnskabelige problemstillinger relateret til konkret fysioterapeutisk klinisk praksis inden for det muskuloskeletale område

Færdigheder

 • Kan identificere og dokumentere kliniske og videnskabelige problemer inden for det valgte forskningsområde, som omhandler muskuloskeletale smerte- eller funktionsproblemer
 • Kan dokumentere systematisk litteraturgennemgang og på et videnskabeligt grundlag opstille modeller, som kan forbedre klinisk praksis inden for det muskuloskeletale område
 • Kan tilrettelægge og gennemføre et projekt med fokus på:
  • implementering, evaluering eller vurdering af undersøgelses-, behandlings- og/eller træningstiltag i forhold til etableret klinisk viden omkring muskuloskeletale smerter eller funktionsproblemer.
   Eller
  • at belyse bagvedliggende mekanismer for muskuloskeletale problemstillinger, som ses i klinisk praksis og understøtte klinisk beslutningstagen
 • Kan diskutere projektarbejdets resultater i forhold til de anvendte teorier og metoders rækkevidde og anvendelighed
 • Kan formidle og diskutere forskningsbaseret viden fra projektet til andre sundhedspersoner og ikke-specialister

Kompetencer

 • Kan ud fra eksisterende viden identificere og vurdere kliniske muskuloskeletale problemstillinger og holde dem op imod ny viden fra kliniske videnskabelige studier og systematisk review af aktuel videnskabelig litteratur på højeste niveau
 • Kan styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer i klinisk praksis

Undervisningsform

 • kliniske cases
 • projektarbejde
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • feedback
 • porteføljearbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeSTIFYS18K4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet