Individualiseret træning og patientspecifikke effektmål

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i projektmodulet på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan forklare, hvordan træning kan bruges som behandling
 • Kan forstå og udnytte de mekanismer, der ligger bag effekten af træning som behandling.
 • Har viden om patientspecifikke effektmål ift. at analysere effekt af træningsintervention

Færdigheder

 • Kan anvende træningsfysiologiske overvejelser til at begrunde valg af træningsform og indhold til forskellige patientgrupper
 • Kan vurdere og begrunde, hvilket patientspecifikt effektmål som er mest hensigtsmæssigt at anvende i forskellige patientpopulationer
 • Kan diskutere, hvordan man laver et person-specifikt genoptræningsprogram og reflektere over, hvordan forskellige parametre såsom intensitet, varighed og frekvens påvirker den fysiologiske og kliniske respons.

Undervisningsform

 • projektarbejde
 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • journal clubs
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIndividualiseret træning og patientspecifikke effektmål
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelIndividualized Training and Patient Reported Outcome Measures
ModulkodeSTIFYS18K2_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet