Behandling og vurdering af behandlingseffekt

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne på uddannelsens 1.-2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om planlægning af et behandlingsforløb og dertil hørende progression af træning og behandling

Færdigheder

 • Kan på videnskabeligt grundlag undersøge patienten og på baggrund af undersøgelsesfund igangsætte et individualiseret behandlingsforløb, som både kan indeholde manuel behandling samt en træningsintervention
 • Kan reflektere over valg af behandling og vise omstillingsparathed, såfremt patienten ikke responderer som forventet
 • Kan anvende et patientspecifikt effektmål til at vurdere effekten af den igangsatte behandling
 • Kan vurdere, diskutere og kommunikere med patienter om det forventede forløb (prognose), risici ved behandling og mulige positive effekter af behandling

Kompetencer

 • Kan tage ansvar for og indgå i samarbejdsrelationer omkring indsamling af klinisk relevant data og formidling af projektresultatet
 • Kan diskutere og forholde sig kritisk til egne valg og deres konsekvenser samt diskutere evt. relevante behandlinger, vigtigheden af fund og konklusioner i projektarbejdet

Undervisningsform

 • projektarbejde
 • klinisk arbejde
 • kliniske cases
 • feedback
 • porteføljearbejde
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBehandling og vurdering af behandlingseffekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelAssessment of Treatment Outcomes
ModulkodeSTIFYS18K2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet