Undersøgelse og differentiel diagnostik

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne Medicinsk billeddiagnostik og kliniske laboratorietest og Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – ekstremiteter.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om metoder til organisering af gruppearbejde og formidling af undersøgel-sesfund til andre fagfæller
 • Kan forklare, hvordan man på videnskabeligt grundlag undersøger patienten med smerter eller funktionsproblemer relateret til ekstremiteterne og kan på baggrund af disse fund stille en diagnose og gøre sig differentiel-diagnostiske overvejelser
 • Kan forklare, hvordan verbal og non-verbal kommunikation kan have indflydelse på kliniske fund
 • Kan gøre rede for relevante ikke-farmakologiske interventioner samt hvilke tværfaglige tiltag, der er indikation for et behandlingsforløb

Færdigheder

 • Kan anvende projektarbejde som arbejdsform
 • Kan ræsonnere over undersøgelsesfund, diagnose og differentieldiagnostik
 • Kan vurdere, diskutere og kommunikere med patienten om det forventede forløb (prognose), risici ved behandling, mulige positive effekter af behandlingen samt hvilke tværfaglige tiltag, der kunne være relevante
 • Kan reflektere over kommunikationen med patienten og hvordan dette kan påvirke det forventede forløb
 • Kan planlægge et non-farmakologisk behandlingsforløb med hensyn til inddragelse af relevante fagpersoner, som forventes at kunne bidrage til patientforløbet

Kompetencer

 • Kan diskutere og forholde sig kritisk til relevansen og vigtigheden af fund og konklusio-nerne fra projektarbejdet til den eksisterende viden på området

Undervisningsform

 • projektarbejde
 • klinisk arbejde
 • kliniske cases
 • feedback
 • porteføljearbejde
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUndersøgelse og differentiel diagnostik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Examination and Differential Diagnosis
ModulkodeSTIFYS18K1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet