Kommunal ledelse og organisering

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I undervisningen kombineres forelæsninger, case-baseret undervisning samt gruppe-diskussioner med efterfølgende oplæg omkring dagens pensum. Cases om og perspektiver på kommunal ledelse og organisering vil blive præsenteret af forskellige oplægsholdere. Dertil kommer vejledning og gruppevise diskussioner i forbindelse med udarbejdelsen af den skriftlige opgave. Målet er at deltagerne fordyber sig i ny viden og til at blive udfordret af at forholde sig til egne cases og til cases som udspiller sig udenfor egen organisation.      

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden:

- om og forståelse af centrale begreber, temaer og teorier om kommunal ledelse og organisering og de centrale kendetegn ved ledelsesprocesser i og omkring de danske kommuner – herunder statens styring af kommunerne.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- skriftligt og mundtligt at anvende faglig og teoretisk viden i analyser af aktuelle temaer og udfordringer indenfor kommunal ledelse og organisering.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

-  analytisk at reflektere over egen ledelsespraksis, når konkrete ledelsesprocesser i den danske kommunale kontekst skal tilrettelægges og gennemføres.

Undervisningsform

Kombination af forelæsninger, case-baseret undervisning, deltageroplæg om egne cases, vejledning samt gruppe-diskussioner med efterfølgende oplæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnKommunal ledelse og organisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLeading and Organizing in a Municipal Context
ModulkodeSMGKOMMUNAL
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet