Individuelle beslutninger

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Som leder eller medarbejder træffer du hver dag et stort antal beslutninger, men når det skal gå hurtigt, kan selv de bedste af os træffe ubevidst irrationelle beslutninger, der kan reflektere negativt på os selv, vores medarbejdere eller vores organisation. Det skyldes, at vi i en kompleks og krævende hverdag oftere bruger bias og simple tommelfingerregler til hurtigt at vurdere en situation, og disse kan lede os til at tage mangelfulde eller ulogiske beslutninger.

Målet med dette kursus er med afsæt i behavioural science, nudging og valgarkitektur til at undersøge og optimere egne og organisationens beslutningsprocesser. De temaer vi udforsker, vil hjælpe dig til at træffe bedre beslutninger både professionelt og privat.

Gennem casestudier, øvelser og diskussioner lærer du, hvorfor og i hvilke kontekst vi træffer suboptimale beslutninger, hvordan du kan korrigere dem, og hvordan du i sidste ende kan bane vejen for bedre og mere effektive beslutninger for din organisation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • De væsentligste modeller og metoder til at træffe bedre beslutninger – store som små.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • At skelne mellem og gøre brug af et bredt spektrum af beslutningsredskaber til at øge kvaliteten af dine og organisationens beslutninger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • Reflektere over psykologien bag din og andres adfærd og de faktorer, der spænder ben for rationelle beslutninger.

Undervisningsform

Kurset er interaktivt og bygget op omkring teori, cases og refleksion over din beslutningskompetence. Alle moduldage vil i høj grad være interaktiv, hvor oplæg og gennemgang af teori mikses med videoer og individuelle øvelser og gruppeøvelser.

Praktiske øvelser er i fokus, fordi emnet kræver, at du arbejder med dine egne fejlslutninger i praksis for at synliggøre dem. Det giver dig samtidig en fornemmelse af de situationer, hvor dine og andres fejlslutninger skaber utilsigtede eller negative konsekvenser. Øvelserne illustrerer betydningen af de gennemgåede fejlslutninger.

Første undervisningsdag er en enkeltstående dag, mens modul 2-3 og 4-5 afholdes i to efterfølgende dage. Undervisningen er på dansk, men du skal regne med at noget af undervisningsmaterialet samt case-studier vil være på engelsk. Mellem modulerne skal du arbejde med opgaver i egen praksis.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnIndividuelle beslutninger
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEngelsk: Individual Decision Making
ModulkodeSMG1400BE
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftlig oplæg inkl. eksamination.

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Sally Khallash: Beslutningsstrategi, Djøf Forlag 2017.