Musikteori og grundlæggende satsteknik 2

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikteori, hørelære og satsteknik, og der undervises i:

  • den vestlige musiks elementer (rytme, linearitet, samklang), formlære og repræsentations- og notationssystemer
  • analyse og beskrivelse af musikalske fænomener
  • harmonisering og udvalgte satsprincipper.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • den vestlige musiks elementer, formtyper og repræsentations- og notationsformer
  • musikteoretiske metoder og redskaber til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at harmonisere og arrangere musik på et grundlæggende niveau
  • at notere musik og udarbejde partiturer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikteori og grundlæggende satsteknik 2
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal øvelsesopgaver, arbejdspapirer, satser o.l., som dokumenterer den studerendes indsigt i musikteoretiske forhold samt arbejder med udvalgte satsteknikker inden for den vestlige musiktradition
- Den studerendes 1-2 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Music and Basic Harmony 2
ModulkodeSIMUS20185
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester (almen)
6. semester (sidefag)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet