Kvalitative og kvantitative byanalyser

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne forklare udvalgte kvalitative og kvantitative metoder til indsamling af data om byen
  • Skal kunne analysere og vurdere demografiske og samfundsmæssige parametre, der relaterer sig til byens befolkning og udvikling
  • Skal kunne redegøre for det videnskabelige grundlag, samt styrker og svagheder ved forskellige dataindsamlingsmetoder til at analysere byen

 

Færdigheder

  • Skal kunne anvende GIS til at analysere byen, herunder anvende forskellige analysetyper inden for rumlig modellering med GIS
  • Skal kunne indsamle empiriske data om byen gennem feltstudier
  • Skal kunne identificere, anvende og kombinere data fra de væsentligste datasamlinger til at forstå den bymæssige kontekst
  • Skal kunne organisere og analysere samt vurdere kvaliteten af de indsamlede data
  • Skal skriftligt, mundtligt og visuelt kunne kommunikere og formidle resultater af analyser af byen, herunder anvende relevant software som f.eks. GIS

Kompetencer

  • Kan selvstændigt designe en dataindsamling med henblik på at forstå en bymæssig kontekst og identificere bymæssige udfordringer
  • Kan vurdere kvalitet og relevans af data og analyser for specifikke akademiske og praktiske formål

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvalitative og kvantitative byanalyser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative and Quantitative Urban Analyses
ModulkodePLBLB22304
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design