Samfundsøkonomi og projektevaluering

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal have grundlæggende viden om, hvordan samfundsøkonomien sætter en ramme for og spiller sammen med projektevalueringer af bæredygtige teknologier og indsatser.
 • Skal have grundlæggende viden om, hvordan samfundsøkonomien på mikro-, meso- og makroniveau fungerer ifølge mainstream, keynesiansk og økologisk økonomisk teori (cirkulær økonomi, doughnutøkonomi og miljøøkonomi).
 • Skal have grundlæggende viden om konkret institutionel økonomi, herunder samspillet mellem teknologisk udvikling og konkret lovgivning.
 • Skal have grundlæggende viden om samspillet mellem samfunds- og virksomhedsøkonomi og regional udvikling.
 • Skal have grundlæggende viden om forskellige innovative projektevalueringsmetoder, herunder inddragelse af eksterne sociale- og miljømæssige omkostninger i projektvurderingen.
 • Skal have grundlæggende viden om rentesregning og nuværdiberegning i en projektvurderingssammenhæng og betydningen heraf for projektevalueringen.
 • Skal have grundlæggende viden om samspillet mellem international og national økonomisk regulering, f.eks. EU, Det Indre Marked og World Trade Organisation (WTO).

Færdigheder

 • Skal kunne deltage i en konkret diskussion af styrker og usikkerheder ved mainstreamøkonomiske beregninger, og betydningen af disse for projektevalueringer og valg af bæredygtige teknologier og –strategier.
 • Skal kunne foretage virksomheds- og samfundsøkonomiske vurderinger af et projekt med inddragelse af miljø og samfundsmæssige virkninger i vurderingen, herunder lokal og regional udvikling.
 • Skal kunne analysere hvordan offentlig regulering kan fremme eller hæmme implementeringen af et givent projekt i en projektevalueringsproces.
 • Skal have grundlæggende færdigheder i relation til vurdering af lokale udviklingsprojekter og investeringer.

Kompetencer

 • Skal kunne selvstændigt og kritisk analysere og vurdere samfundsøkonomiske beregninger og disses samspil med konkrete projektevalueringer.
 • Skal kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Skal kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomi og projektevaluering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomy and Project Evaluation
ModulkodePLBEMB22402
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design