Bæredygtige virksomheder

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for en konkret offentlig eller privat virksomheds bæredygtighedsarbejde, herunder virksomhedens miljøpåvirkninger
 • Skal kunne forklare betydningen af organisationsformen i en udvalgt virksomhed, herunder inddragelse af medarbejdere
 • Skal kunne redegøre for virksomhedens bæredygtighedsansvar og betydningen for den konkrete virksomhed

Færdigheder

 • Skal systematisk kunne kortlægge, analysere og vurdere en udvalgt virksomheds miljøpåvirkning og ressourceforbrug samt relatere dette til virksomhedens rammebetingelser og bæredygtighedsmæssige udfordringer såsom klima og biodiversitetskriserne.
 • Skal kunne kortlægge de væsentligste interessenter i forhold til virksomhedens miljøforhold og deres betydning for virksomhedens drift, samt udarbejde forslag til hvordan de kan håndteres.
 • Skal kunne redegøre for validitet og troværdighed af data og reflektere over sammenhængen mellem projektets problemstilling, valg af metoder og data samt løsning

Kompetencer

 • Skal kunne opstille løsningsforslag til bæredygtighedsforbedringer, herunder reduktion af miljøpåvirkninger fra virksomheder under hensyntagen til de infrastruktursystemer, der har betydning for virksomhedens drift
 • Skal kunne vurdere forbedringspotentialerne i de opstillede løsninger i forhold til virksomhedens direkte og indirekte forbrug, produktion og emissioner og under hensyntagen til relevante interessenter og eksisterende rammebetingelser
 • Skal kunne indgå i et samarbejde med professionelle eksterne aktører og kommunikere med dem samt udadtil om projektet under hensyntagen til deres behov
 • Skal kunne reflektere over udførelsen af vidensproduktion i tæt samarbejde med en ekstern aktør og anvendeligheden af de valgte metoder i denne sammenhæng
 • Skal kunne reflektere over læringspotentialer for såvel gruppen som virksomheden
 • Skal kunne arbejde struktureret med projektplanlægning og diskutere sammenhængen mellem forskellige problemtyper og team-konstellationer

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtige virksomheder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Companies
ModulkodePLBEMB22401
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design