Design af byens infrastrukturer

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne beskrive sammenhængene mellem byens strukturer, bykvalitet og bæredygtighed.
 • Skal kunne forklare hvilke udfordringer byens strukturer giver i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling.
 • Skal kunne identificere forskellige teoretiske og metodemæssige tilgange til at analysere byens strukturer.
 • Skal kunne gøre rede for bydesignets betydning for at sikre god bykvalitet og bæredygtige løsninger.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne påvise sammenhænge mellem byens strukturer og tekniske infrastrukturer.
 • Skal kunne kortlægge hvordan teknisk infrastruktur er koblet sammen med byen.
 • Skal kunne argumentere for hvordan en given designløsning bidrager til stedsidentiteten.
 • Skal kunne udpege tekniske og samfundsmæssige faktorer, som spiller ind på sammenhængen mellem byens materielle struktur og bæredygtige udfordringer.
 • Skal kunne beregne bytætheden for et givet område.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne bedømme hvilke bæredygtige alternativer, der er velegnet til udvikling af eksisterende infrastruktur i byen.
 • Skal kunne bedømme den stedbundne og rumlige betydning ved byudvikling.
 • Skal kunne udforme et strukturelt forslag til bæredygtige alternativer for et lokalt byrum ved brug af et 3D visualiseringsværktøj.
 • Skal kunne reflektere kritisk over betydningen af de tekniske og samfundsmæssige samspil i byen i forhold til de strukturelle udfordringer.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser, selvstudier eller  
studiekreds.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af byens infrastrukturer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Urban Infrastructures
ModulkodePGLLBB16306
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design