Regulering af fast ejendom

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset gennemføres på dansk.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Efter afslutning af kursusmodulet skal den studerende have opnået følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om offentlig og privat regulering af fast ejendom, og kunne identificere forskellene heri.
 • Skal have viden om reguleringsmulighederne, og begrænsninger af disse, ud fra både lovgivning og praksis, herunder de bagvedliggende principper.
 • Skal have viden om de forvaltningsretlige principper, herunder på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over deres betydning for mulighederne for offentlig regulering.

Færdigheder

 • Skal kunne analysere og vurdere reguleringen af fast ejendom.
 • Skal kunne analysere og reflektere over fast ejendoms værdi og udnyttelsesmuligheder, herunder ejendomsrettens betydning.
 • Skal kunne anvende værdi- og erstatningsfastsættelse, herunder kunne identificere og vurdere værdipåvirkende faktorer.
 • Skal kunne foretage vurdering af, vælge blandt og anvende videnskabelige metoder i forbindelse med analyse af regulering af fast ejendom.
 • Skal kunne foretage vurdering af og refleksion over den enkelte ejendoms regulering og deraf følgende udviklingsmuligheder.

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere og reflektere over myndighedens forskellige muligheder for regulering af den enkelte ejendom.
 • Skal kunne rådgive om den enkelte ejendoms regulering og deraf følgende udviklingsmuligheder.
 • Skal kunne rådgive om ejendomsretlige og ejendomsøkonomiske forhold

Undervisningsform

Forelæsninger, workshop, seminar, præsentation og/eller opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRegulering af fast ejendom
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProperty regulation
ModulkodePGLLANK17102
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design