Landmålingens fejlteori og det matematiske grundlag for kortprojektioner

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i kursusmodulerne Lineær algebra på uddannelsens 1. semester og Calculus på uddannelsens 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører kursusmodulet:

 • Skal have viden om sandsynlighedsregning, herunder, udfaldsrum, hændelser, sandsynligheder og uafhængighed.
 • Skal have viden om middelværdi og varians for stokastiske variable samt linearkombinationer og transformationer af stokastiske variable
 • Skal have viden om kontinuerte stokastiske variable, herunder uafhængighed, samt fordelings- og tæthedsfunktionen.
 • Skal have viden om normalfordelingen.  
 • Skal have viden om estimation af middelværdi og varians, herunder vægtede gennemsnit.
 • Skal have viden om konfidensintervaller for middelværdi
 • Analyse af fejlenes natur, statistiske fejlmål.
 • Skal kende den simple og den generelle fejlforplantningslov
 • Skal have viden om fejlforplantning i forbindelse med vinkelmåling, elektrooptisk distancemåling, længdemåling med stålbånd, trigonometrisk nivellement, geometrisk nivellement samt diverse detailmålingsmetoder
 • Skal have kendskab til de geometriske teorier og metoder, som ligger til grund for nogle af de mest brugte kortprojektioner.
 • Skal vide, at der ikke findes kort med konstant målforhold.
 • Skal kende til eksempler på kortprojektionstyper, herunder plan-, cylinder- og kegleprojektioner.
 • Skal kende til geografiske koordinater for kugleflader og omdrejningsellipsoider og sammenhængen med kartesiske koordinater
 • Skal kende første fundamentalform for afbildninger fra planen til kugle/omdrejningsellipsoide og fra planen til planen
 • Skal kende forskellige egenskaber ved kort: Arealtro, vinkeltro. Udtrykt ved første fundamentalform.
 • Skal have viden om konforme (vinkeltro) projektioner og deres målforhold udtrykt ved første fundamentalform.
 • Skal have viden om bestemmelse af afstands- og vinkelkorrektion. Herunder meridiankonvergens
 • Skal have kendskab til eksempler på konforme projektioner, herunder mercator-projektioner og stereografisk projektion.
 • Skal have kendskab til transversale Mercator projektioner: UTM, KP2000 og DKTM/ETRS89 samt UTM-nettet.
 • Skal have kendskab til System 34 GI
 • Skal have viden om optimale projektioner - minimal målforholdsafvigelse.
 • Skal have viden om sammenhængen mellem nøjagtighedskrav og zonebredde.
 • Skal have kendskab til datum, herunder WGS84/ETRS89, ED50
 • Skal have viden om omregning mellem koordinater under skift af Datum og under skift af projektion, herunder Helmerttransformationer.

Færdigheder

Studerende der gennemfører kursusmodulet:

 • Skal kunne anvende den simple og den generelle fejlforplantningslov i forbindelse med beregning af skøn for de tilfældige fejls indflydelse i forbindelse med landmåling
 • Skal kunne foretage kvalificerede valg af metode og instrumenter i relation til givne nøjagtighedskrav
 • Skal kunne vurdere udførte målingers kvalitet
 • Skal kunne diskutere forskellige kortprojektionsmetoder, herunder det danske System 34 GI
 • Skal kunne bruge relevant programmel til koordinattransformation, afstandskorrektion og vinkelkorrektion
 • Skal kunne diskutere sammenhængen mellem nøjagtighedskrav og zonebredde

Kompetencer

Studerende der gennemfører kursusmodulet:

 • Kan indgå kvalificeret i diskussioner om fremtidige projektioner ved at kende muligheder og begrænsninger.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med opgaver og miniprojekter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLandmålingens fejlteori og det matematiske grundlag for kortprojektioner
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistics and Map Projections
ModulkodePGLLANB16404
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design