Fast ejendom og udvikling af det bebyggede miljø

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der har gennemført projektmodulet: 

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om stedsanalyse og forståelse for den kompleksitet, der gælder for fysisk planlægning
 • skal have viden om målgrupper og disse gruppers behov og præferencer – i forhold til boligen, de bolignære omgivelser og området som helhed

Færdigheder

 • skal kunne vælge og anvende relevante teorier, modeller og metoder til juridisk og geografisk analyse af områder og bebyggelser (stedsanalyse), herunder vælge og anvende relevante datasamlinger og dataindsamlingsmetoder 
 • skal kunne danne syntese mellem stedsanalysens resultater og målsætninger for stedets udvikling via metodisk og systematisk udarbejdelse af en fysisk plan for området
 • skal kunne vælge og anvende relevante teknikker til at skitsere og visualisere ny bebyggelse
 • skal kunne analysere og håndtere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder og erfaringer fra 1. semester
 • skal kunne formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klart struktureret, sammenhængende og præcis måde, såvel skriftligt og grafisk som mundtligt

Kompetencer

 • skal kunne vurdere relevante udviklingsmuligheder for et mindre byområde eller en ejendom
 • skal kunne udforme et planmæssigt løsningsforslag i forhold til en given problemstilling i et område, herunder begrunde og forklare den valgte løsning ift. forudsætninger og alternative løsningsmuligheder
 • skal selvstændigt kunne styre et længerevarende projektarbejde
 • skal kunne generalisere og perspektivere erfaringerne med projektplanlægning og samarbejde med henblik på det videre studieforløb

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med hoved- og bivejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFast ejendom og udvikling af det bebyggede miljø
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProperty and Development of the Built Environment
ModulkodePGLLANB16201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design