Web programmering

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Web-teknologier er gennemgående i dagligdagen for de fleste i det moderne samfund, og de fleste offentlige og private digitale services tilbydes via world wide web. Modulet sigter mod at introducere den studerende til teknologier og praktikker der anvendes i web-baserede applikationer. Den studerende vil lære at udvikle nye web-baserede systemer, og vedligeholde og udbygge eksisterende systemer. Herudover vil den studerende lære at evaluere eksisterende teknologier og platforme, såsom sociale medier og web-baserede services, og at udvikle integrerede applikationer der anvender sådanne platforme, og bidrage til dem.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • forståelse af client-server arkitekturer, grundlæggende web-teknologier, som TCP, IP, HTTP, HTML, og CSS
 • viden om grundlæggende principper og teknologier for server-side udvikling
 • forståelse af principper og teknologier for client-side udvikling og DOM manipulation

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • anvende teknikker til debugging og profilering af web systemer
 • anvende principper for asynkron client-server interaktion (AJAX)
 • udvikle og evaluere dynamiske web-sider og web-baserede applikationer med brug af båder client- og server-side programmering
 • analysere, rette og udvide eksisterende client- og server-side programmer

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • evaluere eksisterende web-teknologier
 • syntetisere (designe og implementere) web-baserede applikationer

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnWeb programmering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWeb Programming
ModulkodeMSNMEDB6214A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design