Rendering og animationsteknikker

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Rendering er det sidste trin i en computergrafik pipeline og bibringer det endelige udseende til modeller og animationer. 3D computeranimation kombinerer 3D modeller af objekter og bevægelsesbaserede key frames, proceduralt eller interaktivt input. Modulet gør den studerende i stand til at syntetisere (designe, skabe, rendere) billedsekvenser og/eller animationer, og 3D indhold, inklusiv animationer til real-tids applikationer, i henhold til et ønsket visuelt udtryk, ved at anvende state-of-the-art renderingsplatforme.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil opnå:

 • Viden om grundlæggende begeber fra radiometri/fotometri
 • Forståelse af ray tracing teknikken
 • Forståelse af forskellen mellem local og global illumination
 • Forståelse af sammenhængen mellem renderingskvalitet og renderingstid
 • Forståelse af camera matching, illumination matching, og High Dynamic Range environment maps til brug for augmentation/compositing
 • Forståelse af modellering, rigging og skinning til animation
 • Forståelse af kinematiske constraints, forward og inverse kinematik til brug for karakter- og procedural animation
 • Forståelse af matematiske begreber til beregning af radiance/luminance niveauer i scener med kendte lyskilder: rumvinkler og integration over sfæriske domæner
 • Forståelse af begreber for procedural animation

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Anvende cinematografiske elementer på renderede sekvenser, dvs. arbejde med kameraeffekter (dybdeskarphed, motion blur, lens flares, etc.) og belysning, for at opnå et ønsket visuelt udtryk
 • Anvende camera matching og image-based illumination til at rendere objekter ind i billedsekvenser
 • Anvende rigging og skinning på 3D modeller og gøre dem anvendelige til rendering, også i real-tids applikationer
 • Anvende forskellige animationsteknikker på modeller, primært til procedural animation, f.eks. forward/inverse kinematik, blending af animationer, morph target animation, per-vertex animation, shape interpolation, blend shapes
 • Anvende state-of-the-art modellerings-/animations-/renderings-værktøjer i et produktions workflow, inkl. eksportering af modeller, key-framed animationer og light maps til real-tids 3D renderingsplatforme, og udnytte proceduralt og interaktivt styret animation
 • Anvende matematisk viden til at forstå/programmere/debugge renderings- og animationsprocesser, såsom sfæriske koordinater, numerisk integration, vektor og matrix beregninger, ligninger for linjer og planer, skæringer, kvadratiske ligninger for cirkler/kugler, trigonometri til beregning af afstande og vinkler, samt position, hastighed og acceleration til procedural animation

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Syntetisere (designe og skabe) renderede billedsekvenser og/eller real-tids animationer, 3D indhold or eller relaterede assets i henhold til et ønsket visuelt indtryk

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRendering og animationsteknikker
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen: Skriftlig afleveringsopgave
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRendering and Animation Techniques
ModulkodeMSNMEDB5193P
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design