IT-sikkerhedsgovernance

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget har som mål, at den studerende tilegner sig indsigt i tilrettelæggelse og ledelse af IT-sikkerhedsprocedurer og -adfærd i organisationer.

Læringsmål

Viden

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå viden om:

  • IT governance vedrørende IT-sikkerhed i organisationer
  • Udarbejdelse af politikker og procedurer vedrørende IT-sikkerhed

Færdigheder

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå færdigheder til at:

  • Udarbejde, vurdere og beskrive IT-sikkerhedsprocedurer og politikker
  • Planlægge implementering af løsningerne

Kompetencer

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå kompetence til at:

  • Anvende fagets teorier og metoder til iværksættelse af, tilrettelæge og undersøgelse af IT-sikkerhedsgovernance i organisationer.
  • Reflektere over og udvikle egen praksis

Undervisningsform

Enkeltfaget er tilrettelagt som et problemorienteret projektarbejde støttet af seminarer, workshops og vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIT-sikkerhedsgovernance
Prøveform
Mundtlig
Faget afsluttes med en eksternt bedømt mundtlig prøve med afsæt i et en skriftlig projektopgave på maksimalt 10 sider pr. studerende (maksimal gruppestørrelse 4 studerende), dog 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver.

En normalside svarer til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller på et titelblad.

Eksaminationstid: 15 minutter pr. studerende + 10 minutter pr. gruppe.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation/detaljer/fagpakke/it-sikkerhed-i-organisationer/3.html

Fakta om modulet

Engelsk titelIT security governance
ModulkodeMITITSO213
ModultypeProjekt
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet