Sikker IT - Etik og ret

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget har som mål, at den studerende tilegner sig indsigt i IT-Etik og IT-Jura i konkret tilknytning til IT-sikkerhedsmæssige aspekter. Herunder oparbejder den studerende viden om teorier og metoder med henblik på at kunne analysere, klarlægge, beskrive og forstå etiske og juridiske problemstillinger i organisationers og virksomheders tilrettelæggelse, organisering og drift af en sikker IT-organisation.

Læringsmål

Viden

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå viden om:

  • IKT Etik, herunder specifikt i relation til it-sikkerhed
  • IKT-Jura i særlig tilknytning til IT-sikkerhed og IT-kriminalitet

Færdigheder

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå færdigheder til at:

  • Vurdere og beskrive problemstillinger af etisk og juridisk art, hvad angår virksomheders og organisationers IT-sikkerhed

Kompetencer

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå kompetence til at:

  • Anvende fagets teorier og metoder til iværksættelse af undersøgelser af it-sikkerhed

Undervisningsform

Enkeltfaget er tilrettelagt, som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor deltagerne trænes i at kortlægge og forstå it-sikkerhedsproblemer i relation til etiske og juridiske teorier og metoder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSikker IT - Etik og ret
Prøveform
Skriftlig
Faget afsluttes med en individuel internt bedømt skriftlig opgave på maksimalt 10 sider.
En normalside svarer til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller på et titelblad.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation/detaljer/fagpakke/it-sikkerhed-i-organisationer/3.html

Fakta om modulet

Engelsk titelIT security: Law and ethics
ModulkodeMITITSO211
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet