IT-sikkerhedspraksis

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget har som mål, at den studerende tilegner sig indsigt i teorier og metoder vedrørende analyse og forståelse af IT-sikkerhedspraksis i organisationer. Herunder særligt indsigt i teorier og metoder, der kan bruges til at kortlægge og analysere kompleksiteten i den vidt forgrenede adfærd, som påvirker og påvirkes af IT-sikkerheden i organisationen.  

Læringsmål

Viden

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå viden om:

  • IT-sikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst
  • Metoder til kortlægning og analyse af IT-sikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst

Færdigheder

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå færdigheder til at:

  • Indsamle og analysere data vedrørende IT-sikkerhedsadfærd

Kompetencer

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå kompetence til at:

  • Planlægge og gennemføre undersøgelser af IT-sikkerhedsadfærd
  • Kommunikere med fagfæller og ikke-specialister om it-sikkerheds problemstillinger og løsninger
  • Indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse it-sikkerhedsmæssige problemstillinger

Undervisningsform

Enkeltfaget er tilrettelagt, som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor deltagerne trænes i at kortlægge og forstå IT-sikkerhedsadfærd.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIT-sikkerhedspraksis
Prøveform
Skriftlig
Faget afsluttes med en individuel internt bedømt skriftlig opgave på maksimalt 10 sider.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation/detaljer/fagpakke/it-sikkerhed-i-organisationer/3.html

Fakta om modulet

Engelsk titelIT security practice
ModulkodeMITITSO202
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet