Vidensorganisering

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen præsenterer teori og metode til modellering af og navigation i viden. De studerende arbejder på baggrund af et konkret eksempel med teknikker til kategorisering og modellering af viden samt med analyse af navigationsstrategier og meta-data.

Målet for kurset er, at den studerende kan sortere, kategorisere og modellere videnselementer, beskrive og udvælge relevante søgestrategier, samt tilføje meta-data.

Specifikt er målet at den studerende er i stand til at:

  • Beskrive informationsarkitekturens rolle i udviklings- og evalueringsmetoder og processer.
  • Analysere og evaluere forskellige informations arkitekturers styrke og svagheder i forhold til konkrete anvendelsessammenhænge
  • Identificere og anvende relevante teknikker til sortering, kategorisering og modellering af viden samt relevante søgestrategier i design- og evaluering af informationsarkitekturer.

Undervisningsform

Der henvises til §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidensorganisering
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende med udgangspunkt i kursuslitteraturen besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet.

Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/interaktionsdesign-og-multimedier/detaljer/fagpakke/informationsarkitektur/2.html

Fakta om modulet

Engelsk titelKnowledge Organization
ModulkodeMITIA201
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet