Akutmedicin og traumatologi

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at alle eksamener på 1. og 2. semester er bestået og alle kliniske ophold er godkendte

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Beskrive lægens rolle i akut- og traumeteams
 • Angive principper for visitation
 • Kende til præhospitalsbehandling inkl. katastrofemedicin
 • Kende betydningen af tid før intervention
 • Demonstrere kendskab til avanceret livsunderstøttende behandling
 • Demonstrere kendskab til modtagelse, diagnostik, behandling og genoptræning af traumepatienter og den tværdisciplinære indsats
 • Demonstrere kendskab til principper for telefonvisitation

Færdigheder

 • Identificere, observere og monitorere akutte tilstande
 • Selvstændigt sikre frie luftveje, give ekstern hjertemassage, udføre hæmostase og ventilere på maske og på tube
 • Påbegynde umiddelbar akut behandling
 • Sætte realistiske grænser for sin egen kompetence
 • Samarbejde og arbejde selvstændigt under ansvar i akut-teamet

Kompetencer

 • Vurdere den akutte patient og iværksætte initial behandling samt opnå kendskab til avanceret livsunderstøttende behandling

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af kliniske ophold

Prøver

Prøvens navnAkutmedicin og traumatologi
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Objektiv struktureret klinisk eksamen (OSCE) og godkendt klinisk ophold
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Er du allerede indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelEmergency Medicine and Traumatology
ModulkodeMEDMN20K3_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet