Innovation og kreativt læringsdesign

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen har fokus på innovative, kreative og entreprenørelle læringsdesign og læringsmiljøer i uddannelses- og professionskontekster. Undervisningen rummer en teoretisk indføring i læringsteoretiske og pædagogiske problemstillinger relateret til innovation, udvikling af kreativitet og entreprenørskab med inddragelse af uddannelsespolitiske, undervisningsmæssige og etiske udfordringer. Der arbejdes eksperimenterende og problemorienteret med en selvvalgt problemstilling i en praksis/i egen praksis.

Læringsmål

Viden

  • viden om forholdet mellem kreativitet og læring samt viden om design af kreativitetsfremmende læringsmiljøer
  • relevante metoder til udforskning af designs for kreative og innovative læreprocesser og disse metoders videnskabsteoretiske forudsætninger

Færdigheder

  • at kunne formulere, analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til innovation og kreativitet i uddannelsesinstitutioner og andre organisatoriske kontekster i et uddannelsespolitisk, pædagogisk, undervisningsmæssigt og etisk
  • at kunne anvende modulets viden og teorier til at undersøge, designe og iværksætte innovative og kreative læreprocesser i praksis på læringsteoretisk og didaktiskgrundlag

Kompetencer

  • på et problemorienteret grundlag at planlægge og gennemføre praksisrelaterede udviklings- og læringsforløb, der med afsæt i didaktisk viden og teori sigter mod at fremme innovation og kreative og entreprenørelle læreprocesser
  • med brug af videnskabelige metoder at kunne udvikle, dokumentere og analysere innovative og kreative læringsdesigns målrettet en specifikpraksis

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation og kreativt læringsdesign
Prøveform
Skriftlig
Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Produktkrav/sidetal:
Min.12 og max 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Min. 15 og max 22 sider ved grupper af 2 studerende. Min 15 og max 30 sider ved grupper af 3 studerende. Min 15 og max 45 sider ved grupper af 4 studerende.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation and Creative Learning Design
ModulkodeMAELF202315
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet