Bachelorprojekt: Udvikling af industrielle løsninger

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 5. semester på bacheloruddannelsen i Informationsteknologi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Universitetsuddannelser er forskningsbaserede uddannelser; alle studerende skal ved slutningen af bacheloruddannelsen have fået indblik i et aspekt af fagets forskningsområde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal efter gennemført projektmodul have dybdegående viden om hvordan man analyserer, designer og udvikler løsninger til drift af en industriel virksomhed. Med udgangspunkt i denne viden forventes den studerende at udvide sit vidensområde således, at dette kommer til at omfatte indsigt i udvikling og forbedring af strategier, strukturer, systemer, organisering og koordinering af den samlede løsning. Denne viden kan opnås gennem et udviklingssamarbejde med en privat eller offentlig organisation.
 

Færdigheder

 

  • demonstrere anvendelse af relevante teorier, begreber og metoder fra hele uddannelsens fagområder
  • designe industrielle løsninger med udgangspunkt i virksomhedsspecifikke behov
  • evaluere teoretiske og empiriske resultater

KompetencerDen studerende skal efter gennemført projektmodulet kunne arbejde professionelt og systematisk, samt kunne kritisk evaluere anvendte metoder og deres resultater

Undervisningsform

Projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Udvikling af industrielle løsninger
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Development of industrial solutions
ModulkodeM-GBE-B6-6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet