Dynamisk kunst og teknologi

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Grundlaget for dette modul er perception og oplevelse af bevægelser og overgange. Den studerende arbejder med principperne for skabelse af tidsbaserede artefakter og oplevelsen af artefakter, der udtrykker tidsmæssige, rumlige og affektive overgange. En række medieteknologier og tekniske løsninger vil blive afprøvet og anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af produkter, artefakter og installationer i projektenheden, herunder mekaniske og elektroniske alternativer til skabelse og styring af bevægelse, placering i rum og autonom bevægelse.

I løbet af semesteret arbejder den studerende teoretisk og eksperimentelt med projekter, der udfordrer den studerendes kreative og tekniske færdigheder og skaber kunstneriske effekter med fokus på forskellige former for interaktion mellem mennesker og maskiner.

Fag:

I forbindelse med modulet vil der blive udbudt følgende fag:

 • Dynamisk kunst og teknologi
 • Kunstnerisk og videnskabelig metode III

Andre fag kan blive udbudt inden for følgende områder:

 • Digital Repræsentation II
 • Grafisk Programmering

Læringsmål

Viden

Formålet med modulet Dynamisk kunst og teknologi er at give den studerende en introduktion til grundlæggende problemstillinger og løsninger vedrørende udarbejdelsen af kunstneriske projekter, der udtrykker forskellige former for dynamiske effekter og overgange.

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

 • kunstværker støttet af teknologier, som udtrykker dynamiske effekter og fysiske, æstetiske overgange
 • perception og de eksperimentelle effekter af dynamiske artefakter
 • diverse mekaniske og elektroniske teknologier, der anvendes i dynamiske kunstsammenhænge
 • kunstneriske udtryksformer under anvendelse af medieteknologier til skabelse af interaktivitet i realtid
 • brug af videnskabelige og kunstneriske metoder og værktøjer i forbindelse med design og implementering af artefakter eller installationer, der udtrykker eller udløser fysisk bevægelse

Færdigheder

Færdigheder i at

 • identificere og formulere en kunstnerisk problemstilling inden for semestrets tema
 • analysere en kunstnerisk problemstilling og udvikle alternative koncepter for den definerede problemstilling
 • begrunde anvendelsen af bestemte teknologier i forbindelse med design af installationer, der udtrykker overgange, bevægelse eller transformation
 • identificere, udvikle og beskrive samspillet mellem form, materialevalg og teknologiske løsninger med henblik på at opnå et klart æstetisk udtryk og resultat
 • anvende videnskabelige og kunstneriske metoder med hensyn til samspillet mellem teknologi, materialevalg, æstetisk udtryk og brugeroplevelse i forbindelse med udvikling af dynamiske artefakter og installationer

Kompetencer

Kompetencer i at

 • beskrive og analysere værker og installationer, der anvender adaptive teknologier
 • anvende adaptive teknologier inden for design og implementering af artefakter eller installationer, der udtrykker fysisk bevægelse og transformation
 • placere egne kunstneriske løsninger i en sammenhæng (i forhold til moderne, sociokulturelle krav og konsekvenser, kunstteoretiske og æstetiske dimensioner m.v.)
 • beskrive det færdige design videnskabeligt og formidle dette i en projektrapport, portefølje m.v.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Gruppe- og projektarbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamisk kunst og teknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og den eksterne censor på baggrund af de(n) studerendes projektrapport, som kan være en procesrapport eller portefølje, samt det produkt, som de(n) studerende har udarbejdet. Projekteksamen vil også omfatte andre emner fra modulfagene.

Aflevering: i grupper eller individuelt

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider pr. studerende (15 sider ved individuelle rapporter).

Eksamensvarighed: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter til bedømmelse og karaktergivning pr. gruppe, dog maksimum 2 timer.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamic Art and Technology
ModulkodeKOTBA202008
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet