Kunstens og teknologiens historier I

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende en introduktion til kunstens og teknologiens historie med særlig vægt på de teorier og teknikker, der er eller har været fremherskende inden for kunstoplevelse og æstetik.

Sammen med ”Kunstens og teknologiens historier II” præsenterer modulet den studerende for eksempler på kunstnere, kunstværker og historiske begivenheder, som har betydning for kunstens og teknologiens historie. Modulet giver ved hjælp af forelæsninger, workshops og seminarer en introduktion til problemstillinger i forbindelse med beskrivelse og analyse af kunstværker.

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende område:

  • Kunstens og teknologiens historier I

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

  • centrale temaer og historiske begivenheder af relevans for studiet af kunst og teknologi
  • vigtige kunstværker inden for kunsthistorien af relevans for studiet af kunst og teknologi
  • historiske sammenhænge og forhold inden for kunst og teknologi.

Færdigheder

Færdigheder i at

  • udarbejde systematiske beskrivelser af kunstværker
  • anvende centrale begreber og analysemetoder inden for kunst og teknologi
  • identificere og afdække vigtige begreber, tendenser og temaer fra kunsthistorien.

Kompetencer

Kompetencer i at

  • sammenligne kunstværker fra udvalgte kunsthistoriske perioder med hensyn til kunstnerisk udtryk, teknologisk indhold og oplevelsesmæssig virkning
  • skabe aktive forbindelser mellem historiske eksempler og den studerendes egne projekter.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Individuelt arbejde i forhold til fagets aktiviteter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKunstens og teknologiens historier I
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende reeksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Kunstens og teknologiens historier I”

Aflevering: individuelt

Eksamen er en bunden opgave af syv dages varighed. Opgaven bedømmes af én eksaminator.

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistories of Art and Technology I
ModulkodeKOTBA202004
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet