Multimedieprogrammering

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med  modulet er at styrke den studerendes kompetencer inden for udvikling af avancerede multimedieapplikationer. Modulet forudsætter et godt forhåndskendskab til programmering og skal styrke den studerendes kompetencer inden for udvikling af software og fysiske systemer gennem mere komplekse algoritmer og programmeringsteknikker.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende område:

  • Multimedieprogrammering

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

  • avancerede emner inden for softwareudvikling og algoritmer, som er relevante for design og implementering af multimediesoftware (f.eks. software design mønstre, programmering af mobile enheder, robotter og robotbevægelse, netværksprogrammering og maskinlæring).

Færdigheder

Færdigheder i at

  • anvende en række programmeringsteknikker og -metoder på mellemhøjt og højt niveau i forbindelse med udvikling af effektive multimedie applikationer
  • anvende avancerede programmeringsteknikker i kombination med kunstneriske teorier og perceptionsteorier.

Kompetencer

Kompetencer i at

  • analysere multimedietekniske problemstillinger og udvælge, anvende og vurdere relevante teknologier i forbindelse med udvikling af effektive løsninger
  • anvende kvantitativ analyse til at vurdere multimedieløsninger
  • anvende avancerede begreber inden for multimedieprogrammering og softwareudvikling.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Individuelt eller i mindre grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMultimedieprogrammering
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende re-eksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Multimedieprogrammering”

Eksamensform: c)

Aflevering: individuelt

Eksamen er en bunden opgave af syv dages varighed. Opgaven bedømmes af én eksaminator.
I tilfælde af at opgaven ikke bestås, vil den også blive bedømt af en medbedømmer.
Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMultimedia Programming
ModulkodeKOTBA19VM01
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet