Mundtlig kommunikation og formidling

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • og forståelse af strukturelle og semantiske forskelle og ligheder mellem dansk og tysk
  • og forståelse af forskellige kommunikationssituationer og disses krav til udformning af kommunikationen.

Færdigheder

  • at udtrykke sig mundtligt på et korrekt, flydende samt idiomatisk og stilistisk adækvat tysk uden grammatiske og leksikale fejl
  • at formidle og diskutere viden om tyskfaglige emner på en struktureret måde.

Kompetencer

  • at varetage videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog på videnskabeligt niveau
  • at reflektere på et videnskabeligt eller teoretisk grundlag over videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog på videnskabeligt niveau

Undervisningsform

Kursusundervisning

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMundtlig kommunikation og formidling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven aflægges samtidig med den mundtlige del af prøve 2.
Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOral Communication
ModulkodeKATYSK20133
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet