Kandidatspeciale

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

At samtlige øvrige eksaminer er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Specialet skal behandle en problemstilling indenfor socialt arbejde og kan indeholde såvel teoretiske som empiriske elementer samt demonstrere praktiske anvendelsesmuligheder og perspektiver. Problemstillingen skal godkendes af studieleder/delegeret af studieleder.

Mål
Målet for specialet er at give den studerende lejlighed til at demonstrere evne til at beskrive, analysere og bearbejde komplekse problemer og problemstillinger.

Læringsmål

Viden

Ved bedømmelsen lægges vægt på at den studerende på selvstændig vis har viden om:

 • videnskabelige teorier og metoder i relation til socialt arbejde.
 • teoriers og metoders betydning for specialets fokus og konklusioner
 • problembaseret læring, særligt hvordan man udvælger, afgrænser og beskriver et problem, og hvilken betydning disse elementer har for specialets analyser og konklusioner

Færdigheder

 • at kunne argumentere teoretisk
 • at kunne anvende samfundsvidenskabelige metoder til at belyse en afgrænset problemstilling
 • at kunne foretage et relevant valg af og kombinere flere socialfaglige discipliner og videnskabelige metoder i en målrettet og struktureret analyse
 • at kunne foretage dybtgående og avancerede analyser på et afgrænset område
 • at kunne argumentere fagligt for en udvælgelse af socialfaglige løsninger
 • at arbejde målrettet med PBL som lærings- og styringsredskab

Kompetencer

 • at kunne arbejde selvstændigt med videnskabelige teorier og metoder
 • at kunne arbejde målrettet og struktureret samt kombinere flere socialfaglige discipliner og videnskabelige metoder
 • at kunne analysere og reflektere over teoriers og metoders betydning for specialets fokus og konklusioner
 • at kunne omsætte analyser og fund til brug for kvalificering af socialt arbejdes praksis
 • at kunne formidle og formulere socialfaglige problemstillinger, skriftligt og mundtligt
 • at kunne anvende PBL til at arbejde med komplekse problemer, herunder at kunne udvælge og afgrænse en problemstilling, udvælge metodiske, teoretiske og analytiske tilgange til at belyse den
 • kompetence til at reflektere over egen læring og faglige udvikling samt samarbejdets betydning herfor på et kompetent niveau ((Link til Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningsformen består i vejledning, forelæsning og dialog.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster Thesis
ModulkodeKASOA20227
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet