Borgerinddragelse og borgerperspektiver

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

Borgerinddragelse er et populært begreb både politisk, blandt ledere og praktikere i velfærdsstatens frontlinje og blandt individer og organisationer, der søger at repræsentere borgernes stemme. Borgerinddragelse har konnotationer af åbenhed, inklusion, demokrati og lighed og har dermed en stærk symbolsk værdi i forhold til legitimiteten af velfærdsstatens indsatser. Borgerinddragelse har i den sammenhæng en dobbelt funktion, idet borgerinddragelse både er et middel til at sikre individualiserede indsatser og retfærdig sagsbehandling og samtidig er med til at legitimere velfærdsstatens interventioner i klienters liv i form af krav om aktiv deltagelse, kontrol og sanktioner. Med fremvæksten af New Public Governance er der i stigende grad kommet fokus på borgeres aktive deltagelse i leveringen af offentlige services til dem selv og andre. Det indebærer, at man i velfærdsstatens frontlinje arbejder med borgerinddragelse både for at styrke borgernes stemme og ejerskab over egne problemer (og dermed empowerment), men også for at sikre legitimitet og forøge borgernes aktive bidrag til organisationens formål. Netop denne dobbelthed kan gøre det uklart hvad borgerinddragelse egentlig er, og hvilke formål den tjener. På kurset diskuterer vi forskellige tilgange til borgerinddragelse og centrale dilemmaer og kontroverser omkring borgerinddragelse. Vi sætter desuden fokus på borgerperspektiver i socialt arbejde og diskuterer forskellige metoder til at belyse borgerperspektiver. Endelig diskuterer vi, hvordan forskning i borgerperspektiver og borgerinddragelse kan bidrage til forandring i socialt arbejde.

Mål

Kurset sætter fokus på borgerinddragelse og præsenterer en række forskellige måder at forstå borgerinddragelse på. Diskussionen af borgerinddragelse knyttes an til organisatoriske og socialpolitiske udviklinger i socialt arbejde. Der sættes desuden fokus på borgerperspektiver, og hvordan disse kan belyses.

Læringsmål

Viden

 • Har viden om forskellige måder at begrebsliggøre borgerinddragelse
 • Har viden om dilemmaer omkring borgerinddragelse
 • Hvordan PBL som læringsprincip kan anvendes som tankegang og redskab i en skriftlig analyse beskrevet på et udfoldet niveau

Færdigheder

 • Kan analysere borgerinddragelse i det sociale arbejdes praksis
 • Kan reflektere over implikationerne af forskellige måder at forsøge at fremme borgeres aktive deltagelse i det sociale arbejde
 • Kan anvende forskellige begreber om borgerinddragelse og forskellige metodiske tilgange til at belyse borgerperspektiver i undersøgelser af socialt arbejde
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • Kan undersøge og analysere borgerinddragelse og borgerperspektiver på socialt arbejde
 • Kan forbinde viden om borgerinddragelse med viden om socialt arbejde, organisatoriske sammenhænge og socialpolitiske udviklinger
 • Kan tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning i borgerinddragelse og borgerperspektiver på socialt arbejde samt formidle forskning på det sociale arbejdes felt
 • Kan anvende PBL i en fordybelsesproces, hvor analyse og refleksion vises i en avanceret form

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBorgerinddragelse og borgerperspektiver
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClient Participation and Client Perspectives
ModulkodeKASOA20225B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet