Arbejdsinklusion i en (post-)globaliseret velfærdsstat

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

Socialt arbejde med udsatte voksne formes i stadig stigende grad af et fokus på arbejde og beskæftigelse. Udsatte voksne bliver som udgangspunkt mødt med beskæftigelsesrettede krav og tilbud i deres møde med velfærdsstaten. Mennesker med omfattende psykiske og sociale problemer eller mennesker med helbredsproblemer gennemgår støttede forløb og indsatser på arbejdspladser – både for at øge deres chancer for at få et job – og for at understøtte mere generel problemhåndtering og livsmestring. Arbejde betragtes både som et mål og som et redskab for arbejdet med mennesker fra udsatte grupper. For mange mennesker er arbejdsliv og arbejdsplads en vigtig arena for inklusion, men det er til stadighed omdiskuteret, om det øgede fokus på arbejde på nogle områder er gået for langt. Denne udvikling har medvirket til at sætte centrale værdier og perspektiver i socialt arbejde under pres. Det er derfor helt afgørende, at I som kommende kandidater i socialt arbejde er fortrolige med dette politik- og praksisfelt.

I dette kursus undersøger og diskuterer vi kritisk og konstruktivt, hvordan man kan forstå arbejdsinklusion som både mål og redskab i socialt arbejde. Vi fokuserer på hvilke teoretiske, historiske og samfundsmæssige perspektiver, der brydes i det politiske og faglige fokus på arbejdsinklusion. Og vi belyser, hvordan praktiske, faglige og organisatoriske dilemmaer udspiller sig og håndteres i den professionelle frontlinje. Vi har på AAU et af landets stærkeste forskningsmiljøer på området, og det er derfor med udgangspunkt i egen og andres aktuelle forskning at dette valgfag tilbyder de studerende indsigt i aktuelle dilemmaer, udviklingstræk, konstruktiv kritik og viden om forbedringsmuligheder på feltet.

Mål

Kurset vil belyse både teoretiske og praktiske betingelser for arbejdet med arbejdsinklusion for udsatte grupper og knytte dette sammen med udvikling og forståelse af beskæftigelsesfaglighed som en specialisering i socialt arbejde. Der vil være fokus på den gradvise udvidelse af målgruppen for arbejdsinklusion og de muligheder og udfordringer, der er forbundet hermed i socialt arbejde. De studerende får kvalificeret forståelse af, hvor komplekst det er at godtgøre effekter af beskæftigelsesindsatser over for udsatte borgere. Der sættes desuden fokus på mødet mellem borger og medarbejder, og hvordan politik bliver oversat til konkret praksis i disse møder.

Læringsmål

Viden

 • Har viden om udviklingen over tid på det beskæftigelsespolitiske (og tilgrænsende socialpolitiske) velfærdsfelt
 • Har viden om dilemmaer, som opstår gennem udbredelsen af arbejdsinklusion som mål og redskab overfor udsatte voksne
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på avanceret niveau

Færdigheder

 • Kan foretage analyser af politik, organisationer og frontlinjepraksis på området
 • Kan reflektere over politiske, organisatoriske og faglige dilemmaer og udfordringer i arbejdet med arbejdsinklusion i socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
 • Kan anvende forskellige begreber om beskæftigelsespolitik, aktive indsatser, beskæftigelsesfaglighed, arbejdsinklusion og borgerinddragelse
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • Kan undersøge og analysere udviklingen på det beskæftigelsespolitiske område, mødet mellem jobcentersystem og borger samt dilemmaer og udfordringer i dette felt
 • Kan forbinde viden om borgernes oplevelser af mødet med systemet med de organisatoriske og politiske rammer indsatsen
 • Kan tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning om arbejdsinklusion og andre beskæftigelsesindsatser for udsatte voksne samt formidle forskning på det sociale arbejdes felt
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArbejdsinklusion i en (post-)globaliseret velfærdsstat
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWork Inclusion in a (Post-)globalized Welfare State
ModulkodeKASOA20225A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet