Udsatte positioner: Socialt arbejde med voksne udsatte på kanten af velfærdssamfundet

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

Modulet har fokus på socialt arbejde med voksne udsatte, herunder målgrupper, som er marginaliserede i samfundet og/eller befinder sig i udsatte positioner. Der fokuseres blandet andet på målgrupper som hjemløse, fysisk og psykisk handicappede, sygdomsramte borgere uden job, prostituerede (herunder tvangshandlede kvinder), udsatte migranter, beboere i udsatte boligområder, udsatte unge etc. og på hvilke sociale indsatser, der findes for disse målgrupper.

Der arbejdes på modulet på både mikro, meso og makroniveau, og der inddrages undervejs teorier, der kan forklare årsagerne til marginalisering, udsatte positioner, stigmatisering og outsider-identitet ligesom der fokuseres på det sociale arbejde på udsatte-området, herunder magt i mødet mellem frontlinje og borger samt interaktionen i det sociale arbejde. Der trækkes endvidere på teorier om socialt arbejde med voksne udsatte og marginaliserede grupper, fx kritisk socialt arbejde og empowerment, samt på teorier om borgerinddragelse, brugerdreven innovation og samskabelse med øje for forandringspotentialer i det sociale arbejde med målgrupperne. 

Mål

Der opnås gennem faget et dybere kendskab til udvalgte målgrupper og samspillet mellem forskellige sociale problemstillinger, der er afgørende for deres udsatte position i dag. Der lægges vægt på at opnå viden om, hvilke grupper, der befinder sig i udsatte positioner og på at identificere inklusions- og eksklusionsmekanismer i såvel velfærdssamfundet generelt som i det sociale arbejde samt årsagerne til udsatheden. Endvidere identificeres og analyses forskellige foranstaltninger, indsatser og metoder, der anvendes i det sociale arbejde med målgrupperne, herunder hvilke samarbejder med centrale aktører, der eksistere inden for social- og sundhedsområdet fx i form af frivillige organisationer, patientforeninger og brugerorganisationer. Der lægges her vægt på rammernes betydning for indsatsen, såvel den organisatoriske og politiske kontekst, som det sociale arbejde finder sted i, samt på de dilemmaer, der kan opstå i det sociale arbejde på voksne udsatte. Ydermere lægges der vægt på brugerperspektiverne i det sociale arbejde med målgrupperne, både i form af borgerinddragelse i indsatserne samt hvorledes borgerne oplever virkningerne af det sociale arbejde.

Læringsmål

Viden

Ved bedømmelsen af faget Udsatte positioner: Socialt arbejde med voksne udsatte på kanten af velfærdssamfundet lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig viden om:

 • udsathed, marginalisering og social inklusion og eksklusion
 • hvilke grupper, der er udsatte i dagens Danmark
 • årsagerne til udsathed på makro, meso og mikro niveau
 • sociale indsatser på udsatte-området, organisering og formål med indsatserne
 • metodiske og etiske greb til at inddrage udsatte grupper i forskning

Færdigheder

Ved bedømmelsen af faget Udsatte positioner: Socialt arbejde med voksne udsatte på kanten af velfærdssamfundet lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig færdigheder i:

 • at opnå kendskab til udsatte grupper i Danmark og samspillet mellem forskellige sociale problemstillinger, der er afgørende for deres udsatte position i dag.
 • teoretisk og empirisk at identificere inklusions og eksklusionsmekanismer for udsatte grupper i samfundet.
 • at analysere forskellige foranstaltninger, indsatser og metoder, der anvendes i det sociale arbejde med målgrupperne
 • arbejde empirisk og problemorienteret med fokus på udsatte målgrupper.

 

Kompetencer

Ved bedømmelsen af faget Udsatte positioner: Socialt arbejde med voksne udsatte på kanten af velfærdssamfundet lægges vægt på, at den studerende har tilegnet sig kompetencer til:

 • at analysere årsager til udsathed
 • at identificere dilemmaer i det sociale arbejde på udsatte-området
 • at reflektere over de organisatoriske og politiske rammer for det sociale arbejde med udsatte grupper
 • at designe og tilrettelægge empiriske undersøgelser om og med udsatte grupper

 

Undervisningsform

Undervisningsformen er 6 undervisningslektioner af 4 timers varighed indeholdende: teoretiske oplæg, PBL-workshops med fokus på forskellige målgrupper samt sociale indsatser og forskningsmetoder, der er relevante for målgruppen. De studerende arbejder i hver lektion på mindre projekter/ opgaver ifht. hver enkelt målgruppe, og præsenterer og vidensdeler projekterne for medstuderende. Der ligges op til aktiv deltagelse og peer-learning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdsatte positioner: Socialt arbejde med voksne udsatte på kanten af velfærdssamfundet
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVulnerable Positions: Social Work with Vulnerable Adults on the Edge of the Welfare Society
ModulkodeKASOA20224S
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet