Migration, medborgerskab og socialt arbejde

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

I dette valgfag fokuserer vi på, hvordan socialpolitik og socialt arbejde rammesætter og påvirker immigration og minoritetsetniske borgeres hverdagsliv. Vi undersøger forskellige teoretiske perspektiver og forklaringer på migration, samt diskuterer centrale begreber i migrationsforskning, fx transnationalisme, mobilitet, diaspora, etniske minoriteter, integration/assimilation. Vi ser på migrationsudviklingen gennem de seneste årtier, diskuterer konsekvenser for udsatte minoritetsetniske borgere af et eller flere indvandringsregulerende tiltag og analyserer medborgerskabs- / kulturopfattelsen eller specifikke kategoriseringer bag lovgivningsforslag/-ændringer. Vi perspektiverer, hvordan udvikling i immigrations og integrations politikker og lovgivning spiller ind på socialt udsatte migranter og minoritetsetniske indbyggeres medborgerskabsbetingelser, samt udfordringer og dilemmaer i det sociale arbejde i dagens kulturkomplekse samfund.

Mål

Faget retter sig mod, at de studerende:

  • tilegner sig viden om den nyere internationale migrationsudvikling, forskellige typer af indvandringsregulerende tiltag i Danmark og andre europæiske lande, samt udviklingen i migranters sociale situation i Danmark og EU.
  • tilegner sig kompetence til at analysere, hvordan forskellige typer af migrationsteorier, kultur- og medborgerskabsforståelse influerer på den offentlige og faglige debat om samfundsudviklingen generelt og synet på udsatte minoritetsetniske borgere.
  • tilegner sig kompetencer i forhold til at analysere betydningen af forskellige typer af lovgivning for migranters medborgerskab og inklusion samt betydningen af socialt arbejdes tiltag for migranter og minoritetsetniske borgeres hverdagsliv og positioneringsmuligheder og oplevelse af tilhørsforhold, transnationale familierelationer og identiteter.

Læringsmål

Viden

  • Tilegner sig viden om forskelige teoretiske perspektiver på migration, og centrale begreber i migrationsforskning. Samt viden om den nyere internationale migrationsudvikling, forskellige typer af indvandringsregulerende tiltag i Danmark og andre europæiske lande, samt udviklingen i migranters sociale situation i Danmark og EU.

Færdigheder

  • Tilegner sig kompetence til at analysere, hvordan forskellige typer af migrationsteorier, kultur- og medborgerskabsforståelse influerer på den offentlige og faglige debat om samfundsudviklingen generelt og synet på og vilkårene for udsatte minoritetsetniske borgere.

Kompetencer

  • Tilegner sig kompetencer i forhold til at analysere betydningen af forskellige typer af lovgivning for migranters medborgerskab og inklusion samt betydningen af socialt arbejdes tiltag for migranter og minoritetsetniske borgeres hverdagsliv og positioneringsmuligheder og oplevelse af tilhørsforhold, transnationale familierelationer og identiteter.

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter.

Omfang og forventet arbejdsindsats

De studerende forventes at læse pensumteksterne inden lektionerne og deltage aktivt i lektionernes aktiviteter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMigration, medborgerskab og socialt arbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMigration, Citizenship and Social Work
ModulkodeKASOA20224K1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet