Lokalsamfundsarbejde – Teorier, perspektiver og dilemmaer

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Lokalsamfundsarbejde er en del af det sociale arbejdes rødder men også en ofte forglemt vigtig del af det nutidige sociale arbejde som det tredje ben ud over det individuelle behandlings- og myndighedsarbejde. Lokalsamfundsarbejde er stadigt mere relevant som velfærdsstaten forandres og der lægges mere og mere vægt på velfærdsmix og samskabelse. Mere og mere ansvar lægges over på frivillige og partnerskaber mellem lokalsamfund og det offentlige i både forebyggelse af sociale problemer og udførelse af fremskudte enheder i det sociale arbejde. Dette valgfag dykker ned i lokalsamfundsarbejdets teorier, perspektiver og dilemmaer. Det trækker således på tværfaglige fagtraditioner på tværs af socialt arbejde, sociologi, humangeografien og forvaltningsvidenskab. Der refereres til konkrete eksempler på lokalsamfundsarbejde, og en af undervisningsgangene vil være en studietur til et eksempel på lokalsamfundsarbejde.

Læringsmål

Viden

  • Der opnås viden om forskellige typer af lokalsamfundsarbejde, teorier om lokalsamfundsarbejdets begreber, betingelser og velfærdsstatslige rammer, herunder samspillet mellem borgere, stakeholdere og offentlige aktører i lokalsamfundsarbejdet.
  • Der opnås viden om forskellige perspektiver på lokalsamfundsarbejdet og dilemmaer for lokalsamfundsarbejdet når det får ændrede rolle og mål i en velfærdsmæssig kontekst eller ved nye målgrupper.
  • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

  • Der opnås færdigheder i at kritisk at vurdere forskellige tilgange til lokalsamfundsarbejde og til at analysere metoder i lokalsamfundsarbejde.
  • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

  • Der opnås kompetencer til kritisk at vurdere eksisterende lokalsamfundsarbejde og til at udvikle lokalsamfundsarbejde i samspil med mange forskellige aktører og i foranderlige kontekster.
  • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLokalsamfundsarbejde – Teorier, perspektiver og dilemmaer
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLocal Community Work – Theories, Perspectives and Dilemmas
ModulkodeKASOA20204T
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet