Udsatte børn og unge. En specialisering i det sociale arbejde med børn og unge i udsatte positioner

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Specialiseringen i udsatte børn og unge tager udgangspunkt i at give de studerende indsigt i områdets forskellige perspektiver gennem lektioner, der indledningsvist rammesættes af en præsentation over væsentlige begreber og forståelser samt en statistisk indsigt på området. Forelæsningerne har en fælles ramme, hvor der sættes fokus på og skabes diskussion omkring udvalgte begreber og forståelser af forløbssammenhænge. Undervisningen er struktureret som forelæsninger med inddragelse af forskningseksempler fra undervisernes egen forskning suppleret med anden national og international forskning på feltet.

Mål
Børn og unge i udsatte positioner er omdrejningspunktet for meget socialt arbejde i form af, at børn og unge vurderes og kategoriseres, der arbejdes med forebyggende foranstaltninger eller ved, at anbringelse iværksættes og løbende genforhandles og vurderes. Dette valgfag indfører den studerende i centrale perspektiver i forhold til det sociale arbejde med børn og unge. Dette er perspektiver, der handler om forståelser af og indsigt i deres livssituationer, indsigt i begrebers kategoriserende betydninger og kompleksiteten i livssammenhænge og vilkår for udførelsen af det sociale arbejde. Særligt tages der i valgfaget udgangspunkt i perspektiver og oplevelser fra børn og unge, som er eller har været i kontakt med det sociale system.

Læringsmål

Viden

 • Forskellige kategoriseringer og forståelser af børn og unge i udsatte positioner
 • Oplevelser hos børn og unge, der er i kontakt med det sociale system
 • Kompleksiteten i myndighedsarbejdet, og møder mellem frontlinjemedarbejdere og børnene/de unge
 • Livssammenhænge og biografiske variationer hos børn og unge i udsatte positioner
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

 • At reflektere over, identificere og argumentere for indsatser og perspektiver i forhold til det sociale arbejde med udsatte børn og unge
 • Nuanceret at indgå i fagligt samarbejde omkring det sociale arbejde med udsatte børn og unge
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • At reflektere over kompleksiteten i det sociale arbejde med udsatte børn og unge  
 • At reflektere over det sociale arbejde med udsatte børn og unge fra forskellige perspektiver
 • Velfunderet at designe og gennemføre en undersøgelse inden for det sociale arbejde med udsatte børn og unge
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdsatte børn og unge. En specialisering i det sociale arbejde med børn og unge i udsatte positioner
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVulnerable Children and Young People. A Specialization in the Social Work with Children and Young People in Vulnerable Positions
ModulkodeKASOA20204R
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet