Socialt arbejde som udøvelse af politik i praksis: Frontlinjebureaukrati og -organisation

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger og øvelser, og de seks lektioner opbygges som nedenfor:

 1. Præsentation af SLB og SLO perspektiver og deres relevans for socialt arbejde
 2. Frontlinjen set i et kontekstuelt perspektiv: politiske, styringsmæssige, organisatoriske og professionelle perspektiver
 3. Styringen af frontlinjen – når det politiske og det styringsmæssige smelter sammen
 4. Frontlinjen som politik udøvelse gennem kommunikative handlinger
 5. Når politikken møder borgeren
 6. Dilemmaer og udfordringer i frontlinjepraksis

Mål
Frontlinjebureaukrati perspektivet adresserer det allestedsnærværende spørgsmål: hvad sker der når politikken møder virkeligheden? Organisationerne og medarbejderne i velfærdsstatens frontlinje (herunder socialt arbejdes organisationer og medarbejdere) udgør den operationelle kerne i velfærdsstaten som opererer i græsefladen mellem politik på papir og politik i praksis. (Bemærk: SLB = street level bureaucracy og SLO = street level organisation). En aktuel opblomstringen af dette forskningsfelt og tæt samarbejde med nøglepersoner på forskningsfeltet (herunder Michael Lipsky, Evelyn Brodkin, Rik van Berkel med flere) betyder at valgfaget trækker på de nyeste forskningsbidrag på området. Udgangspunktet i dette perspektiv er at frontlinjemedarbejdere og –organisationer spiller en afgørende rolle i at afgøre hvem får hvad, hvornår og hvordan. Derfor er det relevant at stille spørgsmål så som hvordan spiller udvikling af styringsrationaler  og ledelsesstrategier ind på praksis i frontlinjen? Hvordan påvirker sådanne udviklingstendenser ind på den politik der leveres og oversættes i mødet med borgeren og med hvilke implikationer? Hvordan sætter politiske reformer sig igennem i de institutionelle interaktioner med udsatte borgere?

Læringsmål

Viden

 • Forskellige teoretiske og empiriske tilgange inden for den samfundsvidenskabelige SLB og SLO forskning
 • Hvordan SLB og SLO perspektiver kan bidrag til vores forståelse af den danske velfærddstat
 • Socialt arbejde set som SLB og dermed politikudøvelse
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

 • At foretage analyser af socialt arbejde som frontlinjepraksis
 • At reflektere over, identificere og argumentere for hvordan dette implementeringsperspektiv kan bruges til at kvalificere vores forståelse af socialt arbejde
 • At anvende forskellige begreber fra den samfundsvidenskabelige SLB forskning
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • At undersøge og analysere socialt arbejde i lyset af SLB perspektiver
 • At forbinde viden om politik og frontlinje praksis gennem blik for dilemmaer og udfordringer forbundet med velfærdsstatslig politikudøvelse i praksis
 • At tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning der trækker på frontlinjeperspektivet med særlig fokus på relevansen for det sociale arbejdes felt
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde som udøvelse af politik i praksis: Frontlinjebureaukrati og -organisation
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work Translating Policy to Practice: Frontline Bureaucracy and Organisation
ModulkodeKASOA20204O
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet