Det sociale og sundhedsfaglige arbejde som krydsfelt – Sociale strukturer og individuel sårbarhed

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Afsættet for dette valgfag er aktuelle dilemmaer og problemstillinger i samfundet, som både har en sundhedsfaglig og en social dimension. Der har aldrig været så meget fokus på sundhed som nu. Sundhed er en væsentlig diskurs, den gennemsnitlige levealder øges, men samtidig uddybes den sociale ulighed i sundhed, antallet af neuropsykiatriske diagnoser stiger, og forbruget af medicin vokser. Ensomhed, marginalisering og fattigdom er ligeledes sociale problemstillinger, som både har en social og en sundhedsfaglig profil, og som stiger i omfang og dybde.

Sundhedsfag og socialfag trækker på forskellige vidensregimer og knytter an til forskellige videnskabelige paradigmer, som også kommer til udtryk som vanskeligheder i praksisfeltet.  Ofte tales der om behov for tværfaglige og tværsektorielle indsatser, men det kan være vanskeligt at få disse samarbejder på tværs til at give det ønskede udbytte.

Udover den professionsfaglige håndtering af problemstillinger i krydsfeltet er der også et krydsfelt mellem de samfundsmæssige mulighedsbetingelser/risikoscenarier og menneskets individuelle robusthed eller sårbarhed, så forholdet struktur – aktør adresseres også her.

Disse felter kan iagttages på mange måder, men her er der sat fokus på seks centrale rammeforelæsninger, som skal danne afsæt for de studerendes arbejde med seks forskellige cases. Dog kan de studerende allerede ved kursus start vælge at arbejde med en selvvalgt case inden temarammen. Valgfaget introducerer teori og begreber og giver metodiske og analytiske redskaber til at belyse og udforske aspekter af de udvalgte krydsfelter.

Mål
Det sociale og sundhedsfaglige arbejde som krydsfelt – sociale strukturer og individuel sårbarhed fokuserer på at anvende forskellige typer af tekster og videnskabelige vinkler, som både kommer til udtryk i forelæsninger og som skal anvendes i casearbejdet. Der præsenteres seks forskellige cases, som der arbejdes med undervejs, og målet er, at de studerende skal udvikle analytiske, innovative og formidlingsmæssige kompetencer i at analysere, beskrive og udvikle aktiviteter, ideer eller indsatser, som forholder sig valgfagets temaer om krydsfelter.

Læringsmål

Viden

  • Gennem identificering af hvilke overliggende forståelser af social- og sundhedsfaglige problemstillinger, der er i den valgte case (projektbeskrivelse, rapport eller andet tværsektorielt arbejde) udvikle viden om teoretiske positioner, professionsfaglige orienteringer og praksisforbundne problemstillinger, som afspejles i feltet. 
  • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

  • Med afsæt i den generede viden udvikle og træne færdigheder i at analysere, hvordan disse forståelser udspiller sig casen, og hvordan disse forståelser kan påvirke en konkret praksis. Altså kunne udføre en analyse af muligheder for at kompensere for de social-og sundhedsfaglige problemstillinger, der er identificeret og analyseret ud fra eksisterende teoretisk og empirisk viden.
  • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

  • Udvikle en idéskitse til en tværfaglig /tværsektoriel indsats/aktivitet/ projekt efter eget valg, som retter sig mod at kompensere for de social- og sundhedsfaglige problemstillinger, som er identificeret og analyseret.
  • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet sociale og sundhedsfaglige arbejde som krydsfelt – Sociale strukturer og individuel sårbarhed
Prøveform
Skriftlig
Det skal fremgå af forsiden på den skriftlige aflevering, om portfolio indgår i denne opgave, eller hvilken anden opgave det indgår i.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Link til portfolie
Link til PBL

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Intersection Between Social Work and Health Care Work - Social Structures and Individual Vulnerability
ModulkodeKASOA20204J1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet