Risiko i socialt arbejde

2022/2023

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Kurset sætter fokus på risiko i socialt arbejde. Risikovurderinger indgår eksplicit i bl.a. arbejdet med borgere som vurderes at kunne udgøre en fare for sig selv og andre, men risikovurderinger spiller mere implicit en central rolle i bl.a. prioriteringen af sager i det sociale arbejde og i valget af indsatser. Forskningsmæssigt og styringsmæssigt er der stor interesse i at afdække, hvilke risikofaktorer, der har betydning for forekomsten af sociale problemer senere i livet, således at man kan målrette forebyggende indsatser mod dem der har mest brug for dem. Vores viden om risikofaktorer er dog stadig begrænset og der knytter sig en række dilemmaer og kontroverser til risikobaseret socialt arbejde (bl.a. faren for at socialt arbejde stigmatiserer brugere, at man overser betydningen af resiliens, at forebyggende socialt arbejde bliver for snævert, at et fokus på risiko forskyder et fokus på behov). Desuden viser forskning viser, at praktikere ofte har en overdreven risikoopfattelse. På kurset diskuteres derfor forskellige måder at opgøre og anvende risiko i socialt arbejde og de kontroverser og dilemmaer der knytter sig til risikobaseret socialt arbejde.

Mål
Med udgangspunkt i empiriske analyser af risiko for sociale problemer samt professionelles risikoopfattelser præsenteres og diskuteres en række måder at opgøre og analysere risiko på og betydningen af risikotænkning for socialt arbejdes praksis.

Læringsmål

Viden

 • Har viden om forskellige måder at begrebsliggøre og opgøre risiko på og implikationerne af disse
 • Har viden om praktikeres risikoopfattelser
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

 • Kan analysere betydningen af risikobegreber, risikoopgørelser, risikoopfattelser og instrumenter til håndtering af risiko i det sociale arbejdes praksis
 • Kan reflektere over implikationerne af forskellige måder at begrebsliggøre, opgøre og formidle risiko for socialt arbejdes praksis
 • Kan anvende forskellige risikobegreber og risikoopgørelser
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • Kan undersøge og analysere risiko og risikoopfattelser i socialt arbejde
 • Kan forbinde viden om risiko, risikoopfattelser og instrumenter til håndtering af risiko med viden om socialt arbejde, sociale problemer, organisatoriske sammenhænge og socialpolitiske udviklinger
 • Kan tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning i risiko i socialt arbejde samt formidle forskning på det sociale arbejdes felt
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRisiko i socialt arbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRisk in Social Work
ModulkodeKASOA20204I1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet