Projektorienteret forløb

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At lade de studerende udvælge en relevant problemstilling i relation til gymnasial undervisning og undersøge denne i relation til – og samarbejde med – en konkret uddannelsesinstitution.

 

Læringsmål

Viden

  • har viden om en konkret uddannelsesmæssig problemstilling i gymnasial kontekst
  • har viden om, hvordan relevante uddannelsesinstitutioner konkret håndterer en konkret problemstilling

Færdigheder

  • kan anvende modulets eksempel som grundlag for generelt at identificere hensigtsmæssige løsningsmodeller
  • kan anvende viden fra modulet til selvstændigt – og i samarbejde med andre – at udvikle og implementere hensigtsmæssige modeller for håndtering af fællesfaglige udfordringer

Kompetencer

  • kan analysere løbende, undervisningsmæssige udfordringer i en gymnasial kontekst
  • kan samarbejde med andre om at analysere udfordringer og udvikle tilhørende løsningsmodeller
  • kan koble egen faglige viden til hensigtsmæssig løsning af fællesfaglige udfordringer

Undervisningsform

Projektarbejde i tilknytning til en konkret uddannelsesinstitution og med vejledning fra samfundsfagsuddannelsen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Samtidig eller tidligere gennemførelse af modulet 'Velfærdssamfund i forandring'.

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Modulet evalueres med afsæt i den skriftlige rapport ved en mundtlig prøve
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-based Internship
ModulkodeKASAM201314
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Udbydes af studienævnet efter behov.
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet