Projektarbejde

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset samfundsøkonomisk problemstilling efter eget valg med udgangspunkt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale. Projektet kan udarbejdes i grupper (gruppestørrelse max fire personer) eller individuelt.

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en samfundsøkonomisk problemstilling på et videregående niveau med et teoretisk og/eller empirisk udgangspunkt.

Læringsmål

Viden

Det er målet med modulet, at den studerende opnår viden om:

- videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt.

Færdigheder

Det er målet med modulet, at den studederende opnår færdigheder i, at:

  • demonstrere en videregående indsigt i de for problemstillingen relevante økonomiske teorier,
  • reflektere over samfundsøkonomiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag,
  • dokumentere og reflektere over anvendt metode i projektet
  • anvende økonomisk teori, metode og redskaber på konkrete problemstillinger fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt
  • udvælge relevant teori, metode og data, og på et videnskabeligt grundlag diskutere og opstille løsningsmodeller
  • udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog.

Kompetencer

Det er målet med modulet, at den studerende opnår kompetencer til, at:

  • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng
  • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
  • argumentere og diskutere på et videnskabeligt grundlag
  • tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling.

 

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject work
ModulkodeKASAØ20139
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet