Semesterprojekt

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at udvide den studerendes kompetence inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder. Semesterprojektet forventes gennemført i tæt samarbejde med et relevant forskningsmiljø. Emnet for projektet vælges af den studerende og godkendes af studienævnet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

 • identificere videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt,
 • demonstrere en videregående indsigt i de for problemstillingen relevante økonomiske teorier,
 • reflektere over samfundsøkonomiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag,
 • dokumentere og reflektere over anvendt metode i projektet,
 • anvende økonomisk teori, metode og redskaber på konkrete problemstillinger fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt,
 • udvælge relevant teori, metode og data, og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller,
 • udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt spro
 • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng,
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar,
 • argumentere og diskutere på et videnskabeligt grundlag,
 • tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning i forbindelse med samarbejde med forskningsmiljø eller forskningsprojekt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project
ModulkodeKASAØ20137
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet