Semesterprojekt

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen særlige forudsætninger for deltagelse i modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med semesterprojektet er, at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset samfundsøkonomisk problemstilling efter eget valg med udgangspunkt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale. Projektet kan udarbejdes i grupper (gruppestørrelse max 4 personer) eller individuelt.

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en samfundsøkonomisk problemstilling på et videregående niveau med et teoretisk og/eller empirisk udgangspunkt.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

 • identificere videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt,
 • demonstrere en videregående indsigt i de for problemstillingen relevante økonomiske teorier,
 • reflektere over samfundsøkonomiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag,
 • dokumentere og reflektere over anvendt metode i projektet,
 • anvende økonomisk teori, metode og redskaber på konkrete problemstillinger fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt,
 • udvælge relevant teori, metode og data, og på et videnskabeligt grundlag diskutere og opstille løsningsmodeller,
 • udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog
 • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng,
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar,
 • argumentere og diskutere på et videnskabeligt grundlag,
 • tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven omfatter mundtlig fremlæggelse og diskussion med udgangspunkt i projektet.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project
ModulkodeKASAØ20135
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet