Mikroøkonometri

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give de studerende viden om og færdigheder i anvendelse af avancerede økonometriske metoder i forlængelse af bacheloruddannelsens økonometriundervisning. Økonometrimodulet på kandidatdelen fokuserer på forløbsanalyser på baggrund af registerdata og deres anvendelse i forhold til analysen af samfundsøkonomiske problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges som et integreret forløb mellem undervisning i de relevante økonometriske metoder og værktøjer og øvelsesopgaver.

Undervisning i forståelse af hvordan man kan bruger register databasen og anvendelsen af forskellige overlevelsesmodeller, herunder Cox regressions modeller.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

 • redegøre for strukturen af den danske registerdatabase og måden hvorpå den er bygget op,
 • forstå fordele og udfordringer ved anvendelsen af en sådan type af registerdatabase
 • redegøre for udfordringen med censurering og hvordan dette stadigvæk har værdi, når man anvender forløbsanalyse,
 • demonstrere indsigt i de forskellige metoder for forløbsanalyse herunder Cox,
 • forstå og forholde sig kritisk til de fordele og ulemper, der er forbundet med denne type økonometriske analyser,
 • analysere forløb ved hjælp af longitudinelle økonometriske metoder, herunder overlevelsesanalyse og cox-regressionsanalyse,
 • evaluere empiriske studier som anvender sådan en økonometriske metode,
 • demonstrere indsigt i longitudinelle tankemåder,
 • udvise indsigt i de danske registres muligheder,
 • demonstrere en evne til at lave en stikprøve som er relevant for at svare på en given problemformulering,
 • vurdere, om den empiriske fremgangsmåde der er valgt, på tilfredsstillende måde løser det problem, der skal analyseres,
 • anvende relevant software til at løse empiriske problemer og fortolke resultater fra computer output,
 • præsentere analyseresultater i et klart sprog,
 • forstå og anvende økonometriske overlevelsesmetoder,
 • estimere og teste teoretiske modeller,
 • læse og forstå tidsskriftartikler der indeholder empiriske økonometriske arbejder, og samtidigt forholde sig kritisk til disse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonometri
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconometrics
ModulkodeKASAØ20134
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet