Videregående økonometri

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give de studerende en videregående indføring i teorien for og anvendelsen af tidsserieøkonometri, herunder anvendelsen af dynamiske modeller og deres funktionsmåder gennem inddragelse af økonomisk teori.

Indhold
Undervisning i anvendelsen af dynamiske modeller, herunder ARMA og ARIMA modeller, VAR modeller, ARCH-GARCH modeller, fejlkorrektionsmodeller og simultane strukturelle modeller.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

 • demonstrere en indsigt i dynamiske modeller, herunder ARMA og ARIMA modeller, VAR modeller, ARCH-GARCH modeller, fejlkorrektionsmodeller og simultane strukturelle modeller,
 • forstå og reflektere over disse tidsserieøkonometriske metoder, deres anvendelser og begrænsninger,
 • evaluere empiriske tidsserieøkonometriske studier udført af andre,
 • formulere et relevant økonomisk problem, der skal analyseres empirisk vha. tidsseriemetoder,
 • indsamle de relevante data og evaluere datas kvalitet,
 • vurdere, om den empiriske fremgangsmåde der er valgt, på tilfredsstillende måde løser det problem, der skal analyseres,
 • anvende relevant software til at løse empiriske problemer og fortolke resultater fra computer output,
 • formulere økonometriske problemstillinger og analyseresultater i et klart sprog,
 • forstå og anvende økonometriske tidsseriemetoder,
 • estimere og teste teoretiske modeller,
 • læse og forstå tidsskriftartikler, der indeholder empiriske økonometriske arbejder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående økonometri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Kurset evalueres ved en individuel mundtlig intern prøve med baggrund i en skriftlig rapport og i pensum i øvrigt. Som hovedregel udarbejdes den skriftlige rapport i grupper.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHigher econometrics
ModulkodeKASAØ20132
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet