E-valgfag – Omstruktureringer: selskabs- og skatteretligt

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Se de enkelte valgfag herunder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet omstruktureringer i selskabs- og skatteretlig sammenhæng have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • Selskabslovens regler om stiftelse, likvidation, fusion, spaltning og koncerndannelse og tilknyttet rets- praksis samt på overordnet niveau udvalgte EU-selskabsretlige problemstillinger.

  • Selskabsskattelovens regler om stiftelse, likvidation og koncernskatteret, virksomhedsomdannelses- loven, fusionsskatteloven, samt tilknyttet praksis.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • være i stand til at løse en ukendt opgave inden for enten et selskabsretligt eller skatteretligt område og herunder.

 • vælge den eller de model(ler), der løser det stillede problem.

 • begrunde valget, herunder eventuelt for fravalget af alternative løsningsmetoder.

 • redegøre for kravene til at gennemføre den eller de valgte model(ler).

 • redegøre for konsekvenserne af den eller de valgte model(ler).

 • redegørelse for den valgte models praktiske gennemførelse.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til valg af den eller de modeller for selskabsretlig omstrukturering (fusion, spalt- ning, virksomhedsoverdragelse, majoritetsoverdragelse), der løser det stillede problem, begrunde valget, herunder i givet fald begrunde fravalg af alternative løsningsmetoder, redegøre for kravene til at gennemfø- re den eller de valgte modeller, redegøre for konsekvenserne af den eller de valgte modeller samt redegøre for den eller de valgte modellers praktiske gennemførelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Omstruktureringer: selskabs- og skatteretligt
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-elective - Restructuring: corporate and tax law
ModulkodeKAREV201712
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet