Projektorienteret forløb

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Modulet udbydes også som valgfag for studerende fra andre kandidatuddannelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give de studerende viden om praksisrelaterede politisk-administrative problemstillinger i orga-nisationer og virksomheder og færdigheder i et kunne indgå i et samarbejde om at planlægge og gennem-føre politisk-administrative opgaver.

Projektorienterede forløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med en politisk og administrativ praksis i organisationer og virksomheder. Projektorienterede forløb skal have et uddannelsessigte, og arbejdsopgaverne, der indgår i forløbet, skal være på akademisk niveau. Der er 3 former for projektorienterede forløb (10, 20 og 30 ECTS), hvor der i forlængelse af forløbet sker en skriftlig afrapportering, der skal indeholde refleksioner over samspillet mellem praksis og teorier og metoder fra uddannelsen.

Det projektorienterede forløb gennemføres som løsning af konkrete arbejdsopgaver i organisationer og virksomheder samt tilknyttet kontaktperson/vejleder fra uddannelsen.

Læringsmål

Viden

  • redegøre for det faglige udbytte af det projektorienterede forløb

 

 

 

Færdigheder

  • identificere og redegøre for en praksisrelateret problemstilling/problemstillinger fra forløbet

 

Kompetencer

  • angive hvorledes relevante teorier og metoder fra uddannelsen kan anvendes i forhold til den iden-tificerede problemstilling/problemstillinger fra forløbet

 

 

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProjektorienteret forløb
ModulkodeKAPAS20139
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet