Projektarbejde

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere de studerende til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for enten uddannelsens generelle formål eller dens særlige faglige kompetence og profil.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor de studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflek-tere over og anvende tilgange og begreber inden for enten generelt videregående politiske og forvalt-ningsmæssige/administrative fag- og problemområder eller specifikt uddannelsens faglige kerneområder.

Læringsmål

Viden

  • viden til at identificere og afgrænse en videnskabelig problemstilling

 

Færdigheder

  • færdigheder i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en analyse heraf med brug af re-levante begreber/teorier og tilgange
  • færdigheder til kritisk refleksion over og vurdering af analysens metodiske, teoretiske og empiriske grundlag
  • færdighed i at kunne formidle ovenstående såvel skriftligt som mundtligt på en systematisk og vel-struktureret måde og i et klart og korrekt sprog

Kompetencer

  • kompetence til at arbejde problemorienteret og tværfagligt samt indgå i projektorganiseringer
  • kompetence til at samarbejde og arbejde i teams

 

Undervisningsform

Projektarbejde med tilknyttet vejledning og evt. workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Module
ModulkodeKAPAS20138
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet