Management og leadership

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet åbner op for, hvordan ledelse teoretisk kan forstås ud fra forskellige perspektiver samt hvordan det i praksis udøves inden for en organisatorisk kontekst. Gennem modulet introduceres den studerende for forskellige og relevante tilgange til ledelse og tilgangenes rødder og deres udvikling gennem tid udforskes. Perspektiver, som på forskellig vis adresserer, hvordan ledelse handler om at mestre samspillet mellem at lede processer, mennesker og sig selv.

I løbet af modulet introduceres den studerende til de grundlæggende tanker, der ligger bag forskellige ledelsesperspektiver, det diskuteres, hvordan disse grundlæggende tanker har udviklet sig og gennem konkrete praksiscases illustreres det, hvordan ledelsesperspektiverne anvendes i organisationer og virksomheder.

Herigennem vil den studerende ikke kun tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer inden for de teoretiske tilgange til ledelse. Den studerende vil ydermere erfare, hvorledes ledelse ofte er en kompleks praksis, hvor evnen til forholde sig kritisk og refleksivt til ledelsesteorier og formå at tilpasse dem til en stadig mere skiftende og kompleks kontekst og de tilgængelige ressourcer bliver centrale aspekter af ledelse som begreb og praksis.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske tilgange til management og leadership.
  • hvilke teoretiske strømninger, der lægger til grund for forskellige ledelsesperspektiver, hvordan ledelsesperspektiverne har udviklet sig samt hvorledes disse anvendes i praksis.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at forholde sig refleksivt og kritisk til teoretiske og praktiske problemstillinger inden for management og leadership.
  • og formår at skabe klarhed og selvstændigt identificere centrale praksisnære og teoretiske problemstillinger af større eller mindre kompleksitet inden for management og leadership.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at applicere en problemorienteret tilgang til centrale problemstillinger inden for management og leadership.
  • illustrere, hvordan ledelse i praksis handler om at mestre samspillet mellem at lede processer, mennesker og sig selv.
  • at argumentere skriftligt og mundtligt på et videnskabeligt grundlag omkring centrale problemstillingen inden for management og leadership.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnManagement og leadership
Prøveform
Skriftlig
Individuel eksamen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement and Leadership
ModulkodeKAORS20226
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet