HRM

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager udgangspunkt i videregående HRM teori. Det giver den studerende viden, kompetencer og færdigheder indenfor forskellige teoretiske tilgange til HRM samt anvendelse af forskellige typer HRM relaterede metoder.

Modulet understøtter videnskabsteoretiske og praksisnære refleksioner over forskellige typer af problemstillinger inden for HRM. Derfor fordres der i høj grad engageret sammenspil mellem undervisere og studerende. Den studerende introduceres til tværparadigmatiske videnskabsteoretiske refleksioner i en strategisk HRM relateret kontekst.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske aspekter af HRM og er i stand til at reflektere over disse.
  • teoretiske og praktiske fordele og ulemper ved at anvende forskellige teoretiske perspektiver, metoder, herunder digitale metoder samt tilgange til en central problemstilling inden for HRM.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at forholde sig refleksivt og kritisk til problemstillinger inden for HRM.
  • at skabe klarhed over og identificere centrale praksisnære og teoretiske problemstillinger af større eller mindre kompleksitet inden for HRM.
  • at applicere teori på praktiske problemstillinger inden for HRM.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at applicere en problemorienteret tilgang til centrale problemstillinger inden for HRM.
  • at kunne argumentere på et videnskabeligt grundlag inden for HRM over for forskellige målgrupper.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHRM
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHRM
ModulkodeKAORS20225
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet